Jag använder för att sova Key Melatoni Defender 5 mg regelbundet varje kväll. För några veckor senare kom del av gamla svårigheter tillbaka. Jag somnar bra men vaknar efter 3 timmar. Somnar om så småning om för att vakna igen varje timme fram till morgonen. Ska jag öka dosen eller?
User:
Jag har ökat sjävmant dosen till 2x5 mg Melatoni per kväll. Är dosen för stor?

User:
People living in Sweden may have bigger problems in summer time, because auf the long long days, you have in the North.

There is a new method to avoid the problem you described. You can take 1/2 a tablet when an hour before going to bed and 1 tablet when you go to bed. The dose pretty much depends on your very personal need. Can you tell me how old you are?

Best,

User: KeyMelatonin.com
Automatisk översättning:
Människor som lever i Sverige kan ha större problem i sommar eftersom auf de långa långa dagar, har du i norr.

Det finns en ny metod för att undvika problemet du beskrev. Du kan ta 1/2 tablett när en timme före sänggåendet och 1 tablett när du går till sängs. Dosen ganska mycket beror på din mycket personliga behov. Kan du berätta hur gammal du är?

Bästa hälsningar,

User: KeyMelatonin.com
Jag är 66 år gammal (66 kg) och tagit melatoni ca 2 månaders tid.

User:
Then taking 1,5 ot even 2 tablets is ok. But please try the method I described before.
Best regards,

User: KeyMelatonin.com
Automatisk översättning:
Sedan ta 1,5 eller till och med 2 tabletter är ok. Men du prova metoden jag beskrev tidigare.
Bästa hälsningar,

User: KeyMelatonin.com
To answer you have to type the email address you used to ask the question
Email
Response


Share |